Bloduppsamlingssats

Bloduppsamlingssats är en provtagnings- och insändningssats för torkade kapillärblodprover för laboratoriediagnostisk undersökning. Provtagningen kan göras av dig själv eller med hjälp av medicinskt utbildad personal.

Följ instruktionerna  vid provtagning.

 • Var exakt ska jag sticka med lansetten i fingertoppen?

  Stick helst inte mitt på fingertoppen. Det bästa insticksstället är på sidan av fingertoppen.

 • Vad ska jag göra om jag inte kan få ut tillräckligt mycket blod från fingertoppen?

  Se till att du är väl hydratiserad: Drick ett stort glas vatten och följ sedan nedanstående råd.

  Du kan använda den andra lansetten på ett annat finger.  Håll motsvarande hand i varmt vatten under lång tid för att stimulera blodflödet och forsätt att följa stegen i instruktionerna. Kontrollera att det desinficerade fingret vilar mot en stabil yta, som till exempel ett bord. Detta är det enda sättet att säkerställa att lansetten sticker in tillräckligt djupt. När du stuckit in lansetten, kom ihåg att massera handen i riktning mot insticksstället flera gånger, för att stora bloddroppar ska kunna bildas.

 • Har jag fyllt i cirklarna korrekt?

  Cirklarna måste om möjligt fyllas till kanten, men minst vara fyllda till två tredjedelar!

  Kontrollera kortets baksida. Ditt blod måste tränga igenom papperet och bloddropparna måste också fylla samma yta på baksidan. Tillsätt inga bloddroppar på baksidan!

 • Jag har fyllt färre än 5 cirklar – kan jag trots detta skicka mitt prov?

  Vänligen kontakta den lokala säljaren av din bloduppsamlingssats för att fråga, om en mindre mängd blod räcker för det för dig relevanta provet.


Back to top
Contact person on site
Please click on a country or enter yours
North America
South & Central America
Europe
Asia
Oceania
Middle East & Africa